Perjalanan Dinas Fullboard

Penanya:

Khairani

Pertanyaan:

  1. Apakah dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Fullboard Tahun 2013, Pelaksanaan Perjalanan Dinas Fullboard harus dihadiri pejabat eselon I?
  2. Apakah jika yang hadir adalah pejabat eselon II atau III, perjalanan DInas Fullboard dapat dilaksanakan dan dicairkan anggarannya?

Jawaban:

  1. Perjalanan Dinas fullboard pejabat eselon I / Eselon II harus dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabatĀ  eselon I / Eselon II.
  2. Dalam pelaksanaannya, apabila hanya dihadiri pejabat eselon II atau III sepanjang tidak terdapat unsur kesengajaan dan semua syarat pelaksanaan perjadin fullboard dimaksud telah terpenuhi, maka dapat dicairkan anggarannya.