Pengguna Kuitansi Sesuai PMK 190 Tahun 2012

Penanya:

purwadi

Pertanyaan:

Ass, saya melakukan verifikasi terhadap kuitansi yang merupakan bagian dari SPJ, tetapi kuitansi tertulis “sudah terima dari: Pejabat Pembuat Komitmen” tetapi kenapa kolom tanda tangan menggunakan An.KPA. setahu saya PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan utk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja. sedangkan pengguna kata an.KPA bisa diartikan KPAlah yang bertanggungjawab penuh, mohon penjelasannya wasssalam

Jawaban:

Memang benar bahwa PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan utk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja. Pada kolom tanda tangan menggunakan an.KPA, maksudnya adalah bahwa semua tindakan keputusan yang diambil PPK tetap harus sepengetahuan KPA. Hal dimaksud diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu PPK memiliki tugas dan wewenang, pada huruf i ” melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA”.