ADK & PDF

Penanya: dayasosjambi

Pertanyaan :

Kenapa pada rka-kl dipa online untuk satker 109009 tidak ADK  PDF yang telah direvisi 2 sedangkan pengesahan oleh Perbendaharaan sudah ada, mohon dapat dikirimkan ADK  PDF satker kami guna kelancaran pelaksanaan tugas, tolong kirim ke email ini saja atas kerjasama diucapkan teima kasih.

Jawaban:

Dapat menghubungi email aplikasidja[at]yahoo.com atau rkakldipa.dja[at]gmail.com